E-mail Kanal:

E-mail-kanalen er et ret nyt, men meget populært forum i Slægtshistorisk Forening for Brønderslev-egnen.
Det går ud på, at webmasteren af og til sender nyhedsbreve ud på kanalen.
Disse nyhedsbreve kan indeholde praktiske oplysninger, efterlysninger og nyttige links.
E-mail-kanalen er en gratis service, der tilbydes medlemmer med e-mail adresse.
Medlemmer uden e-mail adresse har mulighed for at læse de udsendte meddelelser i foreningens åbningstider,
idet alt udskrives og indsættes i et ringbind.
Tilmelding til e-mail-kanalen kan ske ved henvendelse til
Leif Olesen - der også gerne modtager tips om gode links