Serritslev kirkegård i Serritslev sogn

Søg efter afdøde på kirkegården


 

Ønsker du visning af alle, indtaster du %-tegnet.

På siden kan du søge efter slægtninge begravet på Serritslev Kirkegård ved Serritslev kirke.

I Arkivloven fra 1. juli 2003 er reglen for arkivaliernes tilgængelighed ti år, når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde. Reglen er videreført her. Det betyder, at grave, der på søgetidspunktet er mindre end ti år gamle, ikke vises som resultat ved en søgning efter den pågældende person.


billede af Serritslev kirke set fra vest


Kirken er opført i 1100 tallets sidste halvdel. Det menes at det er egnens egne bønder der har lagt ryg til det store og krævende arbejde med opførelsen. Kirken er en såkaldt kullet kirke, altså uden tårn. Den er placeret ved den anselige oldtidshøj Klanghøj, som i vore dage bærer kirkens klokkestabel. Den nuværende klokke fra 1934 er skænket af en Serritslev borger, Johan Jensen, som også er begravet på kirkegården. Klokken har en inskription: Gjort af A/S Jysk Jernstøberi i Brønderslev. På klokkens sydside står: Kalder paa gammel og paa ung, mest dog paa Sjælen træt og tung, syg for den evige Hvile. For interesserede kan henvises til bogen "Fra Land og By 10" udgivet af lokalhistoriske arkiver i Brønderslev kommune i 2006, hvor der er en meget udtømmende beskrivelse af kirken og dens historie.