Stenum kirkegård i Stenum sogn

Søg efter afdøde på kirkegården


 

Ønsker du visning af alle, indtaster du %-tegnet.

På siden kan du søge efter slægtninge begravet på Stenum Kirkegård ved Stenum kirke.

I Arkivloven fra 1. juli 2003 er reglen for arkivaliernes tilgængelighed ti år, når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde. Reglen er videreført her. Det betyder, at grave, der på søgetidspunktet er mindre end ti år gamle, ikke vises som resultat ved en søgning efter den pågældende person.

Stenum kirke set fra nordvest


Stenum kirke er opført i 1100 tallet af granitkvadre på skråkantssokkel. Indvendig er skibets mure af utilhugne sten. I den seneste middelalder blev kirken ombygget, især koret der blev gjort omtrent lige så bredt som skibet. Korets indvendige mure er af munkesten i munkeskifte. På samme tid fik kirken , mod nord, våbenhus af granitkvadre og munkesten og med fladt loft, som der også er i skibet. I koret er der en spidsbuet hvælving. I skibet ses på sydsiden et af de oprindelige vinduer, men tilmuret. Ligeledes ses overliggeren til den tilmurede indgangsdør.
I senmiddelalderen fik kirken tårn, der delvis var bygget af granitkvadre fra den nedbrudte vestgavl og dels af munkesten. Tårnet blev senere nedbrudt til skibets højde. Skibet har forbindelse med tårnrummet, der har bjælkeloft, gennem en spidsbue af mursten, og muren mellem skibet og koret er gennembrudt, for at give adgang til prædikestolen.


Stenum kirke set fra sydvest


Se også kirkens hjemmeside