Tolstrup kirkegård i Tolstrup sogn

Søg efter afdøde på kirkegården


 

Ønsker du visning af alle, indtaster du %-tegnet.

På siden kan du søge efter slægtninge begravet på Tolstrup Kirkegård ved Tolstrup kirke.

I Arkivloven fra 1. juli 2003 er reglen for arkivaliernes tilgængelighed ti år, når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde. Reglen er videreført her. Det betyder, at grave, der på søgetidspunktet er mindre end ti år gamle, ikke vises som resultat ved en søgning efter den pågældende person.


billede af tolstrup kirke set fra nord


Kirken er opført i 11- 1200 tallet. Kor og skib er i romansk stil. Fra begyndelsen har kirken haft apsis. Flere mure er omsat og kvadre fra disse er, sammen med munkesten, brugt ved opførelsen af tårn og våbenhus senere i middelalderen. Tårnet blev nedbrudt omkring år 1770, men er genopført i 1937. I tårnet hænger en klokke uden inskription, formentlig fra 1400-tallet, samt en anden fra 1962, skænket af Erik Tolstrup og Else Marcussen - Schack, Aabenraa. Denne klokke har inskriptionen: "Thi synge vi i kor med engle: Fred på jord. Gud Fader nat og dag, i os har velbehag."